ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

С разбирането за „на първо място обитаема околна среда“, осигуряването на ефективно използване на природните ресурси, полагането на максимална грижа и постигането на положителна стойност за околната среда са нашите основни и най-важни политики. Преди започване на производството трябва да се поддържа здравословна околна среда, която е необходима за ефективното производство. Yildiz Polietilen е марка, която действа със съзнанието и принципите за „Качеството е в основата на производството“.

Translate »